top of page

Piece of Earth

 

28.10.-26.11.2023

Galleria A2: Annankatu 12, Helsinki Finland

Kuvaan maata, vettä ja taivasta, joihin kuuluvat koskematon alkuperäisyys, rakennetut osiot, pysyvyys, muutos ja liikkeet yhtäaikaisesti. Haluan tarkastella moniosaista kokonaisuutta kuin suuren massan leikkauspintaa, hyödyntäen samalla narratiivista ilmaisutapaa.

Delving into the geological structure of our environment, much like a cross-section of a vast mass. I depict the earth, water, and sky, encompassing untouched originality, constructed components, permanence, change, and motion simultaneously. Narrative storytelling is one component of the artworks.

Veden leikkauspinta - Cross Section of  Water       310 x 760 cm  Pencil and watercolor on paper    2023

Veden leikkauspinta - Cross Section of Water                       310 x 765cm     watercolour and pencil on paper     2023

KH3505 rajaus II.jpg

​Detail 1

Detail 2

Detail 3

Taivaan leikkauspinta - Cross Section of Sky         310 x 480 cm     wax pastel on canvas    2023

Piece of Earth

Piece of Earth     140 x 370 cm     Aluminium and marker pen      2023     

Piece of Earth detail 3 Studion teos.jpg

Detail 1

Piece of Earth detail

Detail 2

Snow

Lumi - Snow       220 x 300 cm     White paint on paper    2023

Lumi detail 1
Lumi detail 2

Detail 1

Detail 2

Piece of Earth
bottom of page